Home 프로그램수강신청 프로그램수강신청

Ansan Etiquette Education Center

프로그램수강신청

프로그램수강신청

총 17건, 1/2 페이지

현재 예약 일정
No 접수기간 제목 예약현황 예약접수
17 2018-10-25 ~ 2018-10-25 궁중음식체험2 모집(성인) 접수기간 : 2018-10-25 11:00 ~ 2018-10-25 23:59 예약현황 : 38명 / 38명 예약마감 38명 / 38명 예약마감
16 2018-10-18 ~ 2018-11-09 갓쓰고비녀꽂고 모집 접수기간 : 2018-10-18 11:00 ~ 2018-11-09 11:00 예약현황 : 12명 / 30명 예약마감 12명 / 30명 예약마감
15 2018-10-02 ~ 2018-10-25 청소년예절지도자교실 접수기간 : 2018-10-02 11:00 ~ 2018-10-25 00:14 예약현황 : 18명 / 30명 예약마감 18명 / 30명 예약마감
14 2018-09-12 ~ 2018-10-15 홍차이야기 참가 모집 접수기간 : 2018-09-12 11:00 ~ 2018-10-15 23:59 예약현황 : 26명 / 30명 예약마감 26명 / 30명 예약마감
13 2018-08-29 ~ 2018-09-30 2018 다도심화과정 접수기간 : 2018-08-29 11:00 ~ 2018-09-30 23:59 예약현황 : 25명 / 25명 예약마감 25명 / 25명 예약마감
12 2018-08-23 ~ 2018-08-31 2018어린이예절교실2모집 - 12/7 접수기간 : 2018-08-23 11:00 ~ 2018-08-31 23:59 예약현황 : 1명 / 1명 예약마감 1명 / 1명 예약마감
11 2018-08-23 ~ 2018-08-31 2018어린이예절교실2모집 - 11/30 접수기간 : 2018-08-23 11:00 ~ 2018-08-31 23:59 예약현황 : 1명 / 1명 예약마감 1명 / 1명 예약마감
10 2018-08-23 ~ 2018-08-31 2018어린이예절교실2모집 - 11/23 접수기간 : 2018-08-23 11:00 ~ 2018-08-31 23:59 예약현황 : 1명 / 1명 예약마감 1명 / 1명 예약마감
9 2018-08-23 ~ 2018-08-31 2018어린이예절교실2모집 - 10/5 접수기간 : 2018-08-23 11:00 ~ 2018-08-31 23:59 예약현황 : 1명 / 1명 예약마감 1명 / 1명 예약마감
8 2018-08-23 ~ 2018-08-31 2018어린이예절교실2모집 - 9/28 접수기간 : 2018-08-23 11:00 ~ 2018-08-31 23:59 예약현황 : 1명 / 1명 예약마감 1명 / 1명 예약마감
이미지명